TRÀMITS NECESSARIS PER LLOGAR I COMPRAR
PROPIETATS I CASES DE LUXE I DISSENY EN
BARCELONA, A LA COSTA DEL MARESME I ALTRES
ZONES DE COSTA A ESPANYA

En HJAPÓN immobiliària de luxe a Barcelona l’assessorem en els tràmits necessaris per a comprar i llogar apartaments, pisos, cases i propietats de luxe a Espanya.

Procés de compra i venda d’habitatges

Reserva

Import que es paga a previ acord amb el propietari per aturar el procés de la venda d’una propietat i poder així pactar un termini de temps per a realitzar un contracte d’Arres, normalment aquest termini de temps no és superior a 7 dies naturals però dependrà de cada cas en particular i de l’import dipositat. Aquest import quedarà automàticament com a pagament a compte en el contracte d’Arres.

Contracte d’arres

És el tipus de contracte més utilitzat. L’import que es paga és normalment un 10% del preu final de l’habitatge i és un compromís ferm de compra i venda entre les dues parts. En aquest contracte ha d’aparèixer l’import de la propietat, la data de finalització del mateix donant lloc a l’escriptura pública de compravenda i els detalls de l’habitatge amb la comprovació del registre de la propietat. Si finalment no es dugués a terme la compravenda per part del venedor, vostè té dret a percebre el doble de la quantitat dipositada, si per contra és vostè qui decideix finalment no comprar, perdria la quantitat donada.

Escriptura pública de compravenda

Es procedeix a la compravenda pública davant notari, el qual permetrà fer la compravenda amb les comprovacions oportunes i poder així inscriure-la en el registre de la propietat. En aquest procés el comprador ha de pagar la resta de l’import pactat descomptant els pagaments a compte efectuats.

Documentació necessària i despeses

Des HJAPÓN Immobiliària de luxe a Barcelona, sempre assessorem al client comprador i venedor en tot moment. Les despeses que corresponen al client comprador en concepte d’impostos segons la legislació espanyola, són aproximadament d’un 9% i s’han de pagar al notari al costat del saldo pendent que quedi de la propietat. Cal tenir el DNI o passaport en vigor. Per a clients estrangers cal tenir en el moment de l’escriptura pública el NIE, que és el número d’identificació d’estrangers el qual és personal i únic. Des HJAPÓN li facilitem el contracte de Reserva i d’Arres per poder així agilitzar la tramitació del NIE. Des HJAPÓN sempre aconsellem als nostres clients que estiguin assessorats per un advocat independent que parli anglès o francès el qual l’assessorarà plenament en el procés de compra i venda d’un habitatge.

Procés de lloguer

Reserva

És l’import que es paga per procedir a realitzar el contracte d’arrendament. Normalment correspon a un mes de renda. En moment de realitzar el contracte de lloguer aquesta quantitat es passa automàticament a la fiança o part de la mateixa.

Contracte d’arrendament d’habitatges

El contracte de lloguer de propietats sol tenir una durada d’un any, podent-se ampliar a un termini de tres anys. Després del primer any de contracte si el llogater decideix rescindir el contracte, haurà de notificar al propietari per escrit amb 30 dies d’antelació. Hi ha la possibilitat també de fer un contracte de lloguer temporal d’habitatges el qual no pot ser superior a 11 mesos.

Despeses per a l’inquilí

Les despeses que haurà d’assumir el futur inquilí són el mes en curs (una mensualitat) i la fiança que serà d’un mes si no hi ha mobles o de dos mesos si hi ha mobles. Depenent de l’estat i el tipus de propietat, el propietari pot demanar un dipòsit o un aval bancari, per poder garantir el lloguer i davant possibles desperfectes ocasionats a l’immoble per causa imputable a l’inquilí. També és possible demanar garanties de pagament com un contracte de treball, nòmines o demostrar ingressos en compte bancari. Els honoraris de l’agència immobiliària per un lloguer corresponen a un 10% d’una renda anual més l’IVA corresponent en el moment d’efectuar el contracte d’arrendament. Per saber els honoraris en contractes de lloguer temporal o qualsevol altra consulta us plau envieu un mail a info@hjapon.com o si ho prefereix ens pot trucar a 34935408161, gràcies.

Documents necessaris

Cal tenir un compte bancari a Espanya per poder tenir domiciliat els pagaments de lloguer i de subministraments d’aigua, llum, gas i telèfon. També cal aportar el DNI, passaport o NIE que és el número d’identificació per a estrangers. S’aconsella també a tenir una assegurança de llar per a possibles desperfectes.

0/5 (0 Reviews)

Contacti amb nosaltres

    He llegit i accepto les condicions legals

    Trobi la casa dels seus somnis

    Call Now Button