PERMÍS DE RESIDÈNCIA

Novetat molt interessant per als estrangers no residents a la Unió Europea.

La Llei de Suport als Emprenedors, Llei 14/2013, de 27 de setembre, ha introduït entre les seves disposicions una important novetat molt interessant per als estrangers no residents a la Unió Europea, com és la possibilitat d’obtenir un visat de residència a Espanya per a aquells que optin per realitzar determinades inversions, d’entre les quals destaca la inversió en immobles situats a Espanya.
D’acord amb això, els estrangers no residents a la Unió Europea poden sol·licitar el visat de residència per a inversors quan adquireixin un immoble a Espanya de, almenys, 500.000 €.

Resulta destacable que aquest import ho és per a cada un dels inversors, de manera que si els membres d’una mateixa família desitgen obtenir aquest visat, hauran d’invertir a Espanya almenys 500.000 € cada un d’ells.

La importància d’aquesta nova mesura de foment de les inversions a Espanya resideix en les destacades avantatges que els seus titulars obtenen de forma immediata i mediata i que es poden sintetitzar en:

Agilització de tràmits: Els terminis d’obtenció del visat de residència a Espanya són substancialment més simples i ràpids que els existents per a l’obtenció d’un visat ordinari.

No necessitat d’acreditar la residència fiscal a Espanya: La present mesura queda desvinculada de la necessitat d’acreditar, obtenir o mantenir la residència fiscal a Espanya, per la qual cosa, podent residir al nostre país, no cal fer-ho la major part de l’any natural , si bé aquest avantatge ha de ser summament ponderada si l’objectiu final és el de l’obtenció de la residència de llarga durada o la ciutadania espanyola.

Lliure circulació dins de la Unió Europea: Pensada per als estrangers no residents a la Unió Europea, suposa la possibilitat que els seus titulars puguin desplaçar-se dins dels límits de la Unió Europea, mostrant tan sols el document acreditatiu de la seva visat de residència d’inversors .

Obtenció de la residència de llarga durada a Espanya: El visat inversor a Espanya es constitueix com el primer pas inexcusable per obtenir l’autorització de residència i, després de les oportunes renovacions, obtenir la residència de llarga durada a Espanya en un termini de 5 anys, si bé s’ha d’acreditar la residència continuada al llarg d’aquest període de temps (es permeten determinades absències temporals).

Treball i desenvolupament professional a Espanya: potser la més rellevant per a aquells ciutadans extracomunitaris que estiguin a Espanya un bon lloc per emprendre les seves noves activitats, el visat inversor possibilita no tan sols residir sinó també treballar a Espanya.

Ciutadania espanyola: El visat de residència inversor no suposa un impediment al procés d’obtenció de la ciutadania espanyola, que pot sol·licitar-se amb caràcter general després de 10 anys de residència a Espanya (2 anys per a alguns països amb convenis especials de nacionalitat), si bé, entre altres requisits, s’ha d’acreditar la residència efectiva al nostre país durant aquest període de temps.

En definitiva, estem davant d’una magnífica oportunitat per aquells ciutadans extracomunitaris que puguin veure a Espanya una bona destinació per les seves inversions obtenint a canvi una important agilitació i simplificació dels tràmits per poder residir legalment al nostre país, desplaçar-se lliurement al llarg de la Unió Europea, desenvolupar a Espanya la seva activitat empresarial o professional i assolir, si fos la seva voluntat, la possibilitat d’obtenir la nacionalitat espanyola.

En HJAPÓN posem a la seva disposició un assessorament personalitzat d’un equip professional de molt alta qualificació i experiència que posarà al seu abast el coneixement en aquesta matèria, oferint-li l’alternativa que millor es pugui adaptar a la seva voluntat.

0/5 (0 Reviews)
CONTACTE CON NOSOTROS

    He llegit i accepto les condicions legals

    Encuentre la casa de sus sueños

    Búsqueda avanzada

    Call Now Button