Certificat energètic en habitatges en venda i lloguer a Espanya des de Juny de 2013

Des HJAPÓN Immobiliària a la costa de Barcelona, posem en coneixement que amb data 16 d’abril va entrar en vigor el RD 235/2013 de cinc d’Abril, on s’explica que tots els habitatges i locals han de tindre un certificat energètic i que serà de obligatori compliment a partir de l’1 de juny.

L’incompliment d’aquests preceptos serà considerat infracció sancionable i les sancions poden ser de fins a 600.000 euros en funció de la seva gravetat.

Es tracta d’un certificat que permetrà determinar la qualitat de l’habitatge des del punt de vista d’estalvi energètic. Aquest certificat es classifica des de la A (el cas més favorable) a G (el cas més desfavorable) i la seva validesa serà de 10 anys.

Aquest certificat l’had’emetre un enginyer industrial, un arquitecte, un arquitecte tècnic i enginyers tècnics industrials, també podran emetre aquest certificat tècnics de formació professional en qualitat de tècnics ajudants.

A la nostra empresa disposem del personal qualificat per a aquesta tasca, si vostè ho desitja podem oferir-li aquest servei. Per a més informació contacteu amb nosaltres mitjançant la nostra pàgina web o enviandonos un email a info@hjapon.com .

Trobi la casa dels seus somnis

Call Now Button